Get Adobe Flash player

СИЦИЛИЈА

 

1 den 29.12.2012: PRILEP - DRA^ / IGUMENICA

Sostanok na grupata vo 10,oo ~. Poa|ame kon Dra~ / Igumenica. Pristignuvame popladne. Individualen razgled na gradot po {to se ka~uvame na traekt za Bari. No}no plovewe.

2 den 30.12.2012: BARI - PALERMO

Pristignuvame vo Bari utroto. Razgled na gradot i crkvata Sv. Nikola po {to se upatuvame kon Vila San Xovani. Se ka~uvame na traekt za Mesina. Posle pladne pristignuvame vo Palermo. Smestuvawe vo hotel. No}evawe.

3 den 31.12.2012: PALERMO

Doru~ek. Po doru~ekot celodnevna fakultativna poseta na gradot so lokalen vodi~: katedralata Monreale, ulicata Vitorio Emanuele, kralskata palata, plo{tadite Kvatro Kanti i Pijaca Marina, kapija Feli~e. Slobodno vreme za pro{etka.Vra}awe vo hotel. Ve~erta Do~ek na Novata 2013 g. na plo{tad. No}evawe

4 den 01.01.2013: PALERMO - KEFALU - KORLEONE

Doru~ek. Po doru~ekot celodnevna fakultativna poseta na Kefalu grad koj go izgradil prviot kral na Sicilija Ro`er II Altavila: katedrala od 12 vek, starata peralna… Popladneto poseta na Korleone so poseta na dokumentaren muzaj za mafijata (dokolku e otvoren). Prodol`uvame kon Taormina / Katania. Smestuvawe vo hotel vo okolinata. No}evawe

5 den 02.01.2013: TAORMINA / KATANIA - ETNA - BARI

Doru~ek. Po doru~ekot se odjavuvame od hotel. Fakultativna poseta na Etna vulkanot na 2000 m nadmorska visina do popladne koga poa|ame kon Bari. Se ka~uvame na traekt za Dra~ / Igumenica. No}no plovewe.

6 den 03.012013: Pristignuvame vo Igumenica sabajleto. Poa|ame kon Prilep. Pristignuvame popladne. 

 

ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ ИЗНЕСУВА 14.990,оо ден

 

 

Vo cenata na arn`manot e presmetano:

 

 • Pat na navedenata relacija so avtobus
 • Traekt na relacija Dra~ / Igumenica - Bari i obratno
 • Traekt na relacija Vila San Xovani - Mesina i obratno
 • 3 n/p vo hoteli so 3*** na Sicilija
 • Organizacija i realizacija na patuvaweto

 

Vo cenata na aran`manot ne e presmetano:

 

 • Patni~ko osiguruvawe - 300 den
 • Fakultativna poseta na Palermo - 15
 • Fakultativen poseta na Kefalu i Korleone - 25
 • Fakultativna poseta na Etna - 15
 • @i~ara za prevoz do Etna na 2000 i 2500m
 • Vleznici vo znamenitostite {to se posetuvaat
 • Se ona {to ne e predvideno so programata

 

 

 

NAPOMENA: Za realizacija na programata potrebni se 40 osobi. Prijavuvawe najdocna 17.12.2012g. Za realizacija na fakultativnite poseti, potrebno e 2/3 zastapenost.

 

ВИ БЛАГОДАРИМЕ ЗА ДОВЕРБАТА !